Dr. Kayse Shrum takes reins as Oklahoma State University president

Press/Media

Period2 Jul 2021

Media coverage

2

Media coverage